ЈКП "Хигијена" Панчево
Цара Лазара 57
Тел. 013 / 327 000

Фото Албуми                    Честа питања                   Нова депонија                   Информатор                    Медији о нама                    Рециклажа

Изношење смећа

Паркинг сервис

Рециклажни центар

Ванредне услуге

Зоохигијена

Primena cena se očekuje od 1. novembra 2017.

 

 

Cene su bez PDV-a.