ЈКП "Хигијена" Панчево
Цара Лазара 57
Тел. 013 / 327 000

Фото-албуми                    Честа питања                   Нова депонија                   Зелена острва                    Рециклажа

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ И МЕСТУ ПРИЈЕМА РЕКЛАМАЦИЈА

 

 

ЈКП „Хигијена“ Панчево, у складу са чланом 56. став 2. Закона о заштити потрошача („Службени гласник РС“ број 62/2014, 6/2016 – др. закон и 44/2018 – др. закон) истиче следеће:

 

 

Потрошач може изјавити рекламацију на квалитет извршене услуге и наплату услуге и то:

 

1. Лично, упућивањем приговора у управној згради ЈКП-a „Хигијена“ Панчево, у улици Цара Лазара 57;

 

 

2. Усменим путем, на телефон службе рекламација ЈКП-a „Хигијена“ Панчево, посредством бесплатне линије: 0800 111 013

    Посредством телефонских линија:    РЈ „Чистачи“: 013 327 000, локал 155;

                                                             РЈ „Изношење отпада“: 013 310 203;

                                                             РЈ „Зоохигијена“: 013 352 148;

 

 

3. Путем поште, на адресу: ЈКП „Хигијена“ Панчево, Цара Лазара 57, 26000 Панчево;

 

 

4. Путем електронске поште, на адресе: reklamacije@jkphigijena.co.rs

                                                               kontakt@jkphigijena.co.rs