ЈКП "Хигијена" Панчево
Цара Лазара 57
Тел. 013 / 327 000

Фото Албуми                    Честа питања                   Нова депонија                   Информатор                    Зелена острва                    Рециклажа

   Отворени поступак

  Јавне набавке мале вредности

   Преговарачки поступци

А6-1-1/2017 - Резервни делови

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања бр. 1, 2, 3 и 4

Одговор на питања бр. 5

Одговори на питања бр. 6, 7, 8, 9 и 10

Измена конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 1

Одговори на питања бр. 11 и 12

Одлука о закључењу оквирног споразума - партија 1

Одлука о закључењу оквирног споразума - партија 2

Одлука о закључењу оквирног споразума - партија 8

Одлука о закључењу оквирног споразума - партија 3

Одлука о закључењу оквирног споразума - партија 6

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - партија 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - партија 3

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - партија 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - партија 6

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - партија 8

Одлука о обустави поступка - партија 5

Одлука о обустави поступка - партија 7

Одлука о обустави поступка - партија 4

Обавештење о обустави поступка - партија 5

Обавештење о обустави поступкa - партија 7

Обавештење о обустави поступка - партија 4

 

Накнадно отварање конкуренције међу добављачима:

Одлука о обустави бр. 3

Одлука о додели уговора (наруџбенице)  бр. 5

Одлука о обустави бр. 6

Одлука о додели уговора (наруџбенице)  бр. 4

Обавештење о обустави поступка бр. 3

Обавештење о обустави поступка бр. 6

Обавештење о обустави поступка бр. 13

Обавештење о обустави поступка бр. 14

Одлука о обустави поступка бр. 20

Одлука о обустави бр. 13

Одлука о обустави бр. 14

Одлука о додели уговора (наруџбенице)  бр. 1

Одлука о додели уговора (наруџбенице)  бр. 2

Одлука о додели уговора (наруџбенице)  бр. 7

Одлука о додели уговора (наруџбенице)  бр. 8

Одлука о додели уговора (наруџбенице)  бр. 9

Одлука о додели уговора (наруџбенице)  бр. 11

Одлука о додели уговора (наруџбенице)  бр. 10

Одлука о додели уговора (наруџбенице) бр. 12

Одлука о додели уговора (наруџбенице) бр. 15

Одлука о додели уговора (наруџбенице) бр. 16

Одлука о додели уговора (наруџбенице) бр. 17

Одлука о додели уговора (наруџбенице) бр. 18

Одлука о додели уговора (наруџбенице) бр. 19

Одлука о додели уговора (наруџбенице) бр. 21

Обавештење о обустави поступка бр. 20

Одлука о додели уговора (наруџбенице) бр. 22

Одлука о додели уговора (наруџбенице) бр. 23

Одлука о додели уговора (наруџбенице) бр. 24

Одлука о додели уговора (наруџбенице) бр. 25

Одлука о додели уговора (наруџбенице) бр. 27

Одлука о додели уговора (наруџбенице) бр. 26

Одлука о додели уговора (наруџбенице) бр. 28

Одлука о додели уговора (наруџбенице) бр. 29

Одлука о додели уговора (наруџбенице) бр. 30

Одлука о обустави бр. 31

Одлука о додели уговора (наруџбенице) бр. 32

Одлука о додели уговора (наруџбенице) бр. 33

 

Обавештење о закљученим уговорима (издатим наруџбеницама):

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.01.2018. - 31.03.2018. године - партија 1

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.01.2018. - 31.03.2018. године - партија 2

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.01.2018. - 31.03.2018. године - партија 6

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.01.2018. - 31.03.2018. године - партија 8

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.04.2018. - 30.06.2018. године - партија 2

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.04.2018. - 30.06.2018. године - партија 3

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.01.2018. - 31.03.2018. године - партија 8

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.07.2018. - 30.09.2018. године - партија 1

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.07.2018. - 30.09.2018. године - партија 2

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.07.2018. - 30.09.2018. године - партија 6

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.07.2018. - 30.09.2018. године - партија 8

 

А9-3-1/2017 - Реконструкција тоалета за раднике

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање бр. 1 и бр. 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора

 

А1-1-1/2018 - Eлектрична енергија

Претходно обавештење

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

А2-2-1/2018 - Услуге агенције за уступање људских ресурса

Претходно обавештење

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о додели уговора II

Обавештење о закљученом уговору

 

А4-1-1/2018 - Гориво

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање бр. 1

Одлука о додели уговора за Партију 1

Одлука о додели уговора за Партију 2

Одлука о додели уговора за Партију 3

Обавештење о закљученом уговору - партија 3

Обавештење о закљученом уговору - партија 1

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

 

А3-1-1/2018 - Резервни делови

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдговор на питања бр. 1 и 2

Измена конкурсне документације бр. 1

Одлука о закључењу оквирног споразума - партија 1

Одлука о закључењу оквирног споразума - партија 2

Одлука о закључењу оквирног споразума - партија 3

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - партија 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - партија 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - партија 3

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.07.2018. - 30.09.2018. године - партија 1

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.07.2018. - 30.09.2018. године - партија 2

 

А5-3-1/2018 - Замена кровног покривача и светларника са пројектно техничком документацијом

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора

 

А6-1-1/2018 - Евро дизел

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

А7-2-1/2018 - Услуге мобилне телефоније

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питања бр. 1 и 2

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору бр. 1

 

А8-2-1/2018 - Услуге фиксне телефоније

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање бр. 1

Измена конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 1

Одлука о додели уговора

 Обавештење о закљученом уговору

 

А11-3-1/2018 - Изградња бедема и опремање друге етаже и надоградња биотрнова на Новој санитарној депонији

Претходно обавештење

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

А12-3-1/2018 - Реконструкција и санација јавног тоалета са израдом пројектно - техничке документације (кључ у руке)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена Позива за подношење понуда

Измена Конкурсне документације бр. 1

Измена Конкурсне документације бр. 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

А15-1-1/2018 - Половни аутосмећари

Претходно обавештење

 

А14-3-1/2018 - Текуће одржавање

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

 

А13-1-1/2018 - Контејнери од 1.100 литара

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање бр. 1

Измена конкурсне документације бр. 1

Одговор на питање бр. 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

А17-1-1/2018 - Остали резервни делови

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

 

А16-1-1/2018 -  Резервни делови

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација - први део

Конкурсна документација - други део

Одговор на питање бр. 1

 

А1-1-1/2019 - Гориво

Претходно обавештење

 

А2-1-1/2019, Евро дизел (велепродаја)

Претходно обавештење

 

А19-3-1/2018 - Надстрешница за смештај опреме у које се привремено

одлаже комунални отпад из домаћинства

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Б12-1/2017 - Потрошни материјал за радионицу

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Oбавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.07.2017. - 30.09.2017. године

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.10.2017. - 31.12.2017. године

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.01.2018. - 31.03.2018. године

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.04.2018. - 30.06.2018. године

 

Б28-2/2017 - Поправка пресе

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б21-1/2017 - Потрошни материјал за радионицу

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.07.2017. - 30.09.2017. године

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.10.2017. - 31.12.2017. године

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.01.2018. - 31.03.2018. године

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.04.2018. - 30.06.2018. године

 

Б33-1/2017 - Заштитне рукавице

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање бр. 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б34-2/2017 - Студија о процени утицаја на животну средину за комплекс комуналне зоне

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање бр. 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б32-2/2017 - Уклањање анималног отпада

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом уговору бр. 1

Обавештење о закљученом уговору бр. 2

 

Б1-2/2018 - Пословно саветовање

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б3-1/2018 - Ауто-гуме

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Oбавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.01.2018. - 31.03.2018. године

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.04.2018. - 30.06.2018. године

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.07.2018. - 30.09.2018. године

 

Б5-1/2018 - Пиће, кафа и сродни производи

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б7-1/2018 Санитарни материјал

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б4-2/2018 Уклањање анималног отпада

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б2-2/2018 - Ветеринарске услуге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 

Обавештење о закљученом уговору бр. 1    

 

Б8-1/2018- Канцеларијски материјал

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б6-1/2018 - Жарена жица

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

Б9-1/2018 - Мазиво

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдговор на питања бр. 1,2 и 3

Oдговори на питања бр. 4 и 5

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда бр. 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б10-2/2018 - Интернет и попречне везе

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б12-1/2018 - Лична заштитна средства

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка - партија 1

Одлука о обустави поступка - партија 2

Одлука о обустави поступка - партија 3

Обавештење о обустави поступка - партија 1

Обавештење о обустави поступка - партија 2

Обавештење о обустави поступка - партија 3

 

Б11-1/2018 - Прикључак за грајфер

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б13-1/2018 - Ручни алат (лопате, лопате за снег, сиркове метле, виле, грабуље, пвц џакови, шпахтле, ручне пуњиве лампе итд.)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање бр. 1

Измена конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 1

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

 

Б14-2/2018 - Поправка моторних возила IVECO

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Oбавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору бр. 2

 

Б15-1/2018 - Жарена жица

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б16-1/2018 - Лична заштитна средства

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питања бр.  1 и 2

Одлука о додели уговора - Партија бр. 1

Одлука о додели уговора - Партија бр. 2

Одлука о додели уговора - Партија бр. 3

Обавештење о закљученом уговору - партија 1

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

Обавештење о закљученом уговору - партија 3

 

Б17-2/2018 - Поправка мотора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Oбавештење о закљученом уговору br.1

 

Б20-1/2018 - ПДА уређаји и мобилни принтери

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б18-1/2018 - Грађевински материјал

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

Б19-2/2018 - Услугe штампе

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Преглед припреме

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б21-1/2018 - Брезови денчићи

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б22-1/2018 - Рачунарски хардвер

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б23-2/2018 - ГПС праћење возила

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање бр. 1

Измена конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 1

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору бр. 1

 

Б24-2/2018 - Осигурање имовине и лица

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Саобраћајне дозволе

Одлука о додели уговора - партија 1

Одлука о додели уговора - партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

 

Б25-1/2018 - Грађевински материјал

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање бр. 1

Измена конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б27-1/2018 - Путарска со и течни раствор (емулзија за спречавање појаве леда)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање бр. 1

Измена конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 1

Одговор на питање бр. 2

Одговор на питање бр. 3

Одлука о обустави поступка - партија 1

Одлука о додели уговора - партија 2

Обавештење о обустави поступка - партија 1

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

 

Б26-1/2018 - Тонери

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање бр. 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б28-1/2018 - Храна за псе

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - партија 1

Одлука о обустави поступка - партија 2

Oбавештење о обустави поступка - партија 2

Oбавештење о закљученом уговору - партија 1

 

Б29-2/2018 - Анализе и мерење загађујућих материја у појединачним

медијима животне средине (мониторинг рада депоније)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б30-2/2018 - Рекламни материјал

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдговор на питање бр. 1

Oдговор на питање бр. 1

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б31-1/2018 - Подупирачи за теретна возила

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

Б32-2/2018 - Путарска со

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б33-1/2018 - Храна за псе - конзерве

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

Б34-1/2018 - Подупирачи за теретна возила

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација