ЈКП "Хигијена" Панчево
Цара Лазара 57
Тел. 013 / 327 000

Фото-албуми               Честа питања               Нова депонија               Зелена острва                 Рециклажа

Контакт

 

ЈКП "ХИГИЈЕНА" ПАНЧЕВО

ЦАРА ЛАЗАРА 57

26101 ПАНЧЕВО

Тел. +381 13 327 000

Бесплатна линија: 0800 111 013

 

Факс: + 381 13 327 001

Имејл: kontakt@jkphigijena.co.rs

www.jkphigijena.rs

 

Матични број: 08487529

Шифра делатности: 3811

ПИБ: 101829063

Централа: 013/327-000

 

Служба ,,Зоохигијена“: 013/352-148; 063/112-04-79

Фејсбук страница: www.facebook.com/zoohigijenapancevo

 

Радна јединица ,,Изношење отпада“: 013/310-203, 310-654 и 310-931

Радна јединица ,,Чистачи“: 013/327-000

РЈ ,,Паркинг сервис“: 013/351-549

Технички сектор: 013/317-266

Радна јединица "Стара депонија": 013/351-398 и 063/106-59-45 (пословођа депоније)

Центар1 за сакупљање и разврставање

секундарних сировина: 013/370-360

Тел. сервиса Паук: 013/314-857